Online shoppen gaat nu nog makkelijker

Online shoppen is iets wat we maar al te graag doen. Nog even voor het slapen gaan, of een hele zaterdag vanuit je bed je favoriete online shops doorspitten. Het voordeel van online shoppen is toch wel dat je alles kan vergelijken en meerdere shops tegelijk kan bekijken. Ben je op zoek naar een rode crossbody bag? Je gaat gewoon langzaam alle online shops af en zoekt de leukste uit, om vervolgens een weloverwogen keuze te maken.

Maar soms hebben we zoveel tabbladen openstaan en hebben we zoveel rode tasjes gezien, dat we het overzicht helemaal kwijt zijn. Of je komt tijdens je zoektocht iets anders tegen waarvan je denkt: ‘Hé, dit heb ik ook nog écht nodig!’. We hebben hier allemaal onze handigheidjes voor, maar het nieuwste handigheidje is Shopicks.

Shopicks
Shopicks is een plug-in die je kan installeren in je webbrowser. Als je een item vind die je wil bewaren, sleep je het item naar beneden in je scherm. Shopicks slaat hem voor je op. Nog beter, je kan al je bewaarde items opslaan in mapjes. Zo houd je overzicht en kan je artikelen een tijdje bewaren. Wij zijn fan, heb jij het al geprobeerd?

READ NEXT
> Wat je nooit moet doen als je lingerie online besteld
> Zo vind je tijdens het online shoppen precies wat je zocht!
> De grootste ergernissen tijdens het online shoppen

Photo credit: Teresa Vu